logo

+998 66 210 03 03

Буйрак кистаси - бу орган тўқималари томонидан ҳосил бўлган ва суюқлик билан тўлдирилган юмалоқ бўшлиқ. Aҳолининг 3 фоизида ташхис қўйилган. Кўпинча, солитер (оддий, солитер) буйрак кистаси ривожланишининг дастлабки босқичларида ҳеч қандай аломат келтирмайди. У ўсиб бориши билан буйрак тўқималарининг атрофиясига олиб келиши мумкин.

Клиник симптомлар бўлмаса, ултратовуш ёрдамида доимий мониторинг билан консерватив даво мумкин.

Жарроҳлик даволашга ўтиш зарурати қуйидаги ҳолларда юзага келади:

Қаттиқ ўткир оғриқ ва даврий оғриқли оғриқ.

Катта кисталар - 10 см дан ортиқ.

Неоплазма уретерни тўсиб қўяди ва сийдикнинг нормал чиқишига тўсқинлик қилади

Кист, хўппоз туфайли келиб чиққан йирингли жараённинг мавжудлиги.

Буйрак тўқимасини йўқ қилиш ва натижада қон томир гипертензия (буйракнинг юқори қон босими).

Кистнинг ёрилиши ва унинг таркибининг ташқарига чиқиши.

Сийдикда қон мавжудлиги.

Неоплазманинг малигнитесига мойиллиги ёки кистада саратон ҳужайраларини аниқлаш

Aмалда, кистнинг катталиги 3 см дан ошганда жарроҳлик ҳақида ўйлашга арзийди.Кўп ҳолларда бундай беморлар ертами-кечми оғриқ белгисини бошдан кечиришади. Улар вақти-вақти билан текширувдан ўтишлари керак, бу уларнинг шахсий ҳис-туйғулари билан бирга барқарор ҳолатни тасдиқлаши керак.

Лапароскопик кистектомия

 

Операция биринчи марта 1992 йилда амалга оширилган. Бугунги кунда бу касалликнинг енг кенг тарқалган давоси ҳисобланади. Турли ўлчамдаги, мураккаб ва бир нечта кисталарни олиб ташлаш имконини беради. Замонавий шифокорлар бу усул бемор учун енг кам шикаст ва оғриқли еканлигини тан олишади. Қорин олд деворида фақат учта понксиён мавжудлиги беморни операциядан кейин имкон қадар тезроқ фаоллаштиришга имкон беради, операциядан кейин гиёҳвандлик оғриқ қолдирувчи воситаларни буюришнинг ҳожати йўқ ва ажойиб косметик таъсир кузатилади. Буйрак кисталари учун лапароскопик аралашувдан сўнг клиникада операциядан кейинги қолиш муддати одатда икки кундан ошмайди.

 

Очиқ операция

 

Бу кистни олиб ташлашнинг енг шикастли усули. У кенг тўқималарга зарар йетказилганда қўлланилади, неоплазманинг малигн табиати исботланган. Бугунги кунда буйрак кистаси операцияларининг атиги 5% очиқ усул ёрдамида амалга оширилади.

Таккослаш параметрлари

Эндоскопик

Лапаротом

Операцияни давом этиш муддати

Каерда жойлашганига караб 15дакикадан-1соатгаа

1-3 соат

Кон юкотиш

10 - 100мл.

100-1000мл.

Операциядан киенги огрик

сезиларсиз

Огрик бир хафтагача кузатилиши мумкун

Фаол хаетга кайтиш муддати

1кун

1-2 кун

Касалхонада колиш муддати

2-3 кун

5-7кун

Чурра пайдо булиш курсаткичи

паст

юкори

Реабилитация даври, ват улик хаетга кайтиш муддати

1-4хафта

1-3ой

Операциядан киенги чурра пайдо булиш курсаткичи

пас

юкори