logo

+998 66 210 03 03

Ингуинал чурра ингуинал каналнинг кенгайиши бўлиб, бунинг натижасида ички органлар қисман қорин бўшлиғидан ташқарига чиқади. Ингуинал канал - ингуинал минтақанинг мушаклари, фасцияси ва лигаментлари орасида жойлашган ёриқсимон бўшлиқ (одатда 4-4,5 см узунликдаги).

 

Ушбу касаллик еркакларда аёлларга қараганда тахминан 6 баравар кўп учрайди. Қорин деворининг чурралари орасида ингуинал чурралар енг кенг тарқалган.

 

Ингуинал чурранинг белгилари ингуинал минтақада протрусион; горизонтал ҳолатда чурранинг қисқариши; скротумнинг ярмининг кўпайиши. Бу ингуинал-скротал чурранинг характерли кўриниши; қизларда катта лабиянинг (чап ёки ўнг) кўпайиши. Дастлаб оғриқсиз;

Замонавий жарроҳлик даволаш тактикасидаги лапароскопик операциялар кўплаб касалликларни, шу жумладан қорин олд деворининг чурраларини даволашда "классик" лапаротомия ўрнини босмоқда.

 

Ингуинал чурранинг лапароскопияси замонавий тиббиётда кенг қўлланиладиган ингуинал минтақадаги чурраларни даволашнинг енг замонавий усули ҳисобланади. Ушбу жарроҳлик усули бир неча ўн йиллар давомида қўлланилган бўлиб, у турли ёшдаги беморларда операциялар пайтида юқори самарадорлик ва паст асоратлар хавфини кўрсатди. Шу билан бирга, лапароскопиядан фойдаланиш теридаги косметик нуқсонлардан қочиш ва беморларни шифохонадан чиқаришни тезлаштириш имконини беради, бу эса операциядан кейин тикланиш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади

Таккослаш параметрлари

Эндоскопик

Лапарото

Уртача давом этиш вакти

      30-60 дакика

      30-60 дакика

Кон юкотиш

    Мавжуд эмас

100 мл

Операциядан киенги огрик

       Мавжуд эмас

Уртача 2 хафта

Фаол хаетга кайтиш вакти

 1 кун давомида

        4-5 кун

Касалхонада колиш муддати

1-2 кун

3-5 кун

Операциядан киен чурра пайдо булиш эхтимоли

паст

юкори

Реабилитация давридан сунг, тулик фаол хаетга кайтиш даври

7-10 кун

 2 ойгача

Чурра булиш эхтимоли

паст

 MESH ишлатганда паст